Last November I asked my friend Helen if she wanted to cooperate with me on a new project. Helen is a creative person, but works with text, not images. I had been thinking about ways to develop my photography, and was looking for some kind of structured way to push myself in a new direction, get out of my box. I thought of using text as inspiration, such as song lyrics. But I thought it would be nicer to get some input from outside, and that Helen would be the right person to do this.

 So I asked if she wanted to start a project with me in 2017, where she finds or creates text for me, and I create an image inspired by the text. I also proposed to do it the other way around as well, I send an image I created to Helen which she uses as a starting point to create text. Luckily, she agreed! We decided to keep the format pretty loose for now, as we still have to discover if and how this is going to work. On this page we will share the progress and results.

Helen

Imagine

I chose the title Imagine for this project, as the word ‘Imagine’ translates to Dutch into ‘Verbeelden’, which literally means ‘turn into image’. Come to think of it, even the English word contains ‘image’.

We will start with Dutch text, but try to add the translation to the website as much as possible. We hope you enjoy it!

 

#4 August 6

Helen’s text for Aukje


“Er zijn momenten in je leven die ’s nachts knipperen als de rode lampen op hoge gebouwen in aanvliegroutes van vliegtuigen, korte momenten waarin je alles had kunnen veranderen.”

/

“There are moments in your life that twinkle in the night like the red lights on tall buildings in the approach paths of airplanes, short moments in which you could have changed everything.”Text: quote from Max, Mischa & het Tet-offensief van Johan Harstad (2017), (p. 874)

Photo: Leica M240 with Summilux 1.4/50mm.

Aukje’s image for Helen“Ik wist niet waarom, maar ik had het vage idee dat alles wel weer een beetje tot bedaren zou komen – net als omgewoeld water weer glad wordt als je even wacht

/

” I didn’t know why, but I had the vague idea that everything would become calm again – just as agitated water smooths out when you just wait a while


Text: Je had moeten gaan van Daniel Kehlmann (2016), (p. 77)

Photo: Minolta Riva Panorama with Kodak Portra 400


 

#3 June 20

Helen’s text for Aukje


“Er was een groot bed in waarop ik lange brieven aan Tineke schreef. Soms legde ik, vlak voordat ik naar het werk ging, iets onredelijks op dat bed: een tube tandpasta, een borstel, zodat ik ’s avonds thuiskomend dankzij mijn slechte geheugen een ogenblik verrast zou kunnen staan en denken dat iemand, en wie anders, even langs was geweest.”

/

“There was a large bed on which I wrote long letters to Tineke. Sometimes, just before I went to work, I put something unjust on this bed: a tube of toothpaste, a hairbrush, so that coming home at night, thanks to my bad memory, I could be surprised for one moment, and think that someone, and who else, had stopped by.”Text: quote from Hoe mooi alles; een liefde in oorlogstijd (how beautiful everything; a love in time of war) van Mirjam van Hengel (2017), (p. 306)

Photo: Leica M240 with Summilux 1.4/50mm.

 

Aukje’s image for Helen“Ze zien mij hier liever dan dansende balken

of een misvormde vrouw. Waarom? Mijn naam is haas

en wie ’t weet, die zegt het maar:

 

wat moet ik op dit grijze plein? Was ik niet beter

een fontein, of een beroemd konijn?”

/

” Here they rather see me than dancing beams

or a deformed woman. Why? My name is hare*

Your guess is as good as mine:

 

what am I doing on this grey square? Wouldn’t I rather be

a fountain, or a famous rabbit?”


*Note from Aukje: My name is hare is the literal translation of a Dutch saying meaning ‘it’s nothing to do with me’. But I thought the reference to a hare was meaningful, so I used the literal translation.

Text: Ingmar Heytze, Utrecht voor beginners & gevorderden (2015), regels uit het gedicht (from the poem) ‘Tobber op rots’ (p. 18)

Photo: Leica M2 with Kodak Ektar 100


#2 February 18

Helen’s text for Aukje


“Ik vroeg me af of het mogelijk was, zo opgaan in de natuur dat je er deel van werd, dat je zo voor een boom of een kluit aarde gehouden kon worden.”

“I was wondering if it was possible, to merge with nature to become a part of it, in a way that you could easily be taken for a tree or a clod of earth.”I decided to go for a selfie for this one, which is new to me. I used the double exposure mode for this photo in order to be able to double myself. It didn’t quite work out as I think it is difficult enough to find one version of me (on the right under the orange bush), let alone the second (standing against the dark tree on the left). But I liked the colours and the fairytale quality of the unsharp instax photo.

Text: quote from Zonder tijd te verliezen van Daan Heerma van Voss (2012), (p. 95)

Photo: Fuji Instax Mini 90 on Instax mini colour.

Aukje’s image for Helen“Twee dotjes tere weefsels, de druppels, de herhaling die bijna een spiegelbeeld is”.

/

“Two little dots of delicate tissue, the drops, the repetition that is almost a mirror image.”


The text is an adaptation of a quote from the novel Hier wonen ook mensen from Rob van Essen (2014), (p.68-69).

Helen’s comment (in Dutch):

Deze foto riep een verhaal bij me in herinnering dat ik vorig jaar las: ‘Het huis aan de Amstel’ van Rob van Essen. In dit verhaal proberen twee jongens zo lang mogelijk synchroon te fietsen en de spinnenwebben tussen hun fietsen intact te laten:

“Het was een groot web, en de draden bogen door onder het gewicht van de minieme druppeltjes die eraan hingen. De spin zelf bevond zich in het middelpunt, als een klein donker klompje. […]

‘We kunnen het web alleen heel laten als we samen wegfietsen. […] We moeten elkaar niet volgen, we moeten tegelijkertijd hetzelfde doen.’”

Helen’s comment (translated):

This photo made me think of a story I read last year: ‘House on the Amstel’. In this story two boys try to bike in sync as long as possible to preserve the spider webs between their bikes:

“It was a big spider web, and the threads began to sag because of the tiny drops hanging from it. The spider itself was sitting in the middle, as a small dark nugget. […]

‘We can only preserve the web if we start moving together. […] We must not follow each other, we must do the same thing simultaneously.'”

Photo: Leica M2 and Summilux 50mm with Kodak Ektar 100.


#1  January 2

Helen’s text for Aukje


“Wait and see, een goede samenvatting van de triomftocht die mijn leven heette”

/

“Wait and see, a nice summary of the triumph named my life”I chose this image with the spyglass looking into nothing, because in my life I tend not to plan too far ahead, but to take opportunities as they come along. Sometimes I regret not having a long-term planning, but then again I find life pretty unpredictable. So I try to keep an open mind, as life ahead is still unwritten.

Text: quote from Zonder tijd te verliezen van Daan Heerma van Voss (2012), (p. 44)

Photo: Leica M2 with Summilux 50mm on Kodacolor 200, home developed and scanned on Epson V800.

Aukje’s image for Helen“Sommige plekken zijn zo versmolten met een fase in je leven, of zelfs met een datum of bepaald moment, dat het voortaan onmogelijk is in dit licht te lopen, deze geur te ruiken of onder de schuine boomstam langs de waterkant te kruipen zonder de bijbehorende herinneringen te voelen opkomen.”  

/    

“Some places are so intertwined with a phase in your life, or even a date or specific moment, that from now on it is impossible to walk in this light, to smell this scent or crawl under the slanted tree along the waterside without the dawning of the corresponding memory.”


Text: the text is an adaptation of a quote from the novel Zonder tijd te verliezen from Daan Heerma van Voss (2012), (p.49). The original text is: “Sommige momenten zijn zo versmolten met een datum, of zelfs met een geur of bepaalde lichtinval, dat het voortaan onmogelijk is in dit licht te lopen, deze geur te ruiken of je agenda op deze dag open te slaan zonder de bijbehorende herinnering te voelen opkomen.”/”Some places are so intertwined with a date, or even a scent or specific light, that from now on it is impossible to walk in this light, to smell this scent or to open your agenda on this date without the dawning of the corresponding memory.”

Photo: Leica M2 with Summilux 50mm on Kodak Tri-X 400, home developed in Ilfosol 3 and scanned on a V800.

If you have feedback or remarks, I appreciate your input: